\ Flevo Marketing \ Voorwaarden \ Disclaimer
Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

Flevo Marketing BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Flevo Marketing BV geen controle heeft. Flevo Marketing BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

© 2018 Flevo Marketing BV, alle rechten voorbehouden

 

© Flevo Marketing bv, laatste aanpassing 20 september 2020

disclaimer