\ Flevo Marketing \ Voorwaarden
Voorwaarden

Voor al onze diensten gelden de Algemene voorwaarden van Flevo Marketing B.V., welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland.
U kunt de Algemene voorwaarden hier downloaden in PDF.

© Flevo Marketing bv, laatste aanpassing 20 september 2020

disclaimer